Desktop & Văn phòng - ABBYY FineReader 15 - Phần mềm tốt nhất để chuyển đổi PDF, Image sang Word ... | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng ABBYY FineReader 15 - Phần mềm tốt nhất để chuyển đổi PDF, Image sang Word ...

LivelCarla

Rìu Chiến Vàng

ABBYY FineReader 15


ABBYY FineReader 15 là một công cụ PDF đa năng giúp bạn quản lý hiệu quả tài liệu trong môi trường làm việc kỹ thuật số. Tận dụng công nghệ OCR dựa trên AI của ABBYY để giúp bạn dễ dàng quét, truy xuất, chỉnh sửa, bảo vệ, chia sẻ và cộng tác trên tất cả các loại tài liệu trong thế giới công việc hiện đại.

FineReader giảm thiểu sự kém hiệu quả do các nguyên nhân khác nhau: tài liệu và thông tin không thể truy cập và không thể tìm kiếm được; quy trình làm việc liên quan đến sự kết hợp của tài liệu giấy và kỹ thuật số; và các tác vụ yêu cầu sử dụng nhiều ứng dụng phần mềm.

Hợp lý hóa các quy trình tài liệu, đưa tài liệu giấy vào môi trường kỹ thuật số, sửa toàn bộ câu và đoạn văn, hoặc thậm chí điều chỉnh bố cục. Khai thác tối đa các tệp PDF!

ABBYY%2B800x450.png
2.png
3.png


Video kích hoạt ABBYY FineReader 15 trong Tải xuống thư mục:

 

thurse

Gà con
Phải nói đây là phần mềm tuyệt vời nhất để nhận dạng chữ tiếng Việt mà mình dùng
 
Top