Game Miễn Phí - 94 Games PopCap Collection V2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Game Miễn Phí 94 Games PopCap Collection V2

Minh Hieu Real

Búa Đá
Bản này mình lấy soucre của anh dahung2201 để Mod
{adore}chưa hỏi ý kiến bác ;)){adore}

anh1.PNG

- Bộ này mod thêm 11 games + 3 pack mở rộng
- chỉnh sửa menu với thêm file cr4ck vài game
- Link Download bộ 94:
View hidden content is available for registered users!

- Link Download bản Portable 80 :
View hidden content is available for registered users!

ko có thời gian nên bài viết ko chỉnh chu
 

Attachments

  • anh2.PNG
    anh2.PNG
    165 KB · Lượt xem: 124
Sửa lần cuối:

Swings Onlyone

Rìu Vàng Đôi
VIP User
gấp đến độ "không chịu bất kì trắc nhiệm nào" {smile}
 


Top