50 quốc gia thanh bình nhất thế giới năm 2018 - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

50 quốc gia thanh bình nhất thế giới năm 2018

dinhchungcm

Rìu Chiến Bạc Chấm

Tổ chức Global Peace Index (GPI) công bố chỉ số hòa bình trên thế giới đã giảm liên tiếp 4 năm với mức giảm 0.27% năm 2018. Cùng xem danh sách 50 quốc gia được coi là thanh bình nhất trên thế giới năm nay.

50. Panama
Score: 1.826


TRÌNH BÀY © SinghaphanAllB/Getty Images; ultramansk/Getty Images​

49. South Korea

Score: 1.823


TRÌNH BÀY © paulafrench/Getty Images
48. Zambia
Score: 1.822


TRÌNH BÀY © Chalermkiat Seedokmai/Getty Images​

46. Mongolia

Score: 1.821


TRÌNH BÀY © elmvilla/Getty Images​

46. Laos

Score: 1.821

TRÌNH BÀY © erandalx/Getty Images​

45. UAE

Score: 1.820


TRÌNH BÀY © alexerich/Getty Images​

44. Malawi

Score: 1.811


TRÌNH BÀY © Vadim_Nefedov/Getty Images
43. Namibia
Score: 1.806


TRÌNH BÀY © Gavin Hellier/Getty Images​

42. Kuwait

Score: 1.799


TRÌNH BÀY © artolympic/Getty Images​

41. Ghana

Score: 1.772


TRÌNH BÀY © Simon Dannhauer/Getty Images​

40. Costa Rica

Score: 1.767


TRÌNH BÀY © mihtiander/Getty Images​

38. Madagascar

Score: 1.766


TRÌNH BÀY © joci03/Getty Images​

38. Italy

Score: 1.766


TRÌNH BÀY © SkyF/Getty Images​

37. Uruguay

Score: 1.761


TRÌNH BÀY © ewg3D/Getty Images​

36. Lithuania

Score: 1.749


17/51 TRANG TRÌNH BÀY © viti/Getty Images​

35. Sierra Leone

Score: 1.74


18/51 TRANG TRÌNH BÀY © GoranQ/Getty Images​

34. Taiwan

Score: 1.736


19/51 TRANG TRÌNH BÀY © KavalenkavaVolha/Getty Images​

33. Estonia

Score: 1.732


20/51 TRANG TRÌNH BÀY © querbeet/Getty Images​

32. Poland

Score: 1.727


TRÌNH BÀY © benkrut/Getty Images​

31. Latvia

Score: 1.689


TRÌNH BÀY © pixelliebe/Getty Images​

30. Spain

Score: 1.678


TRÌNH BÀY © Cheryl Ramalho/Getty Images​

29. Botswana

Score: 1.659

TRÌNH BÀY © MBPROJEKT_Maciej_Bledowski/Getty Images​

28. Chile
Score:
1.649


TRÌNH BÀY © gydyt0jas/Getty Images​

27. Croatia

Score: 1.639


26/51 TRANG TRÌNH BÀY © martostop/Getty Images

26. Bulgaria

Score: 1.635


TRÌNH BÀY © Ng Hock How/Getty Images​

25. Malaysia

Score: 1.619


TRÌNH BÀY © emicristea/Getty Images​

24. Romania

Score: 1.596


TRÌNH BÀY © Olena_Znak/Getty Images​

23. Netherlands

Score: 1.574


TRÌNH BÀY © Alexander Spatari​

22. Slovakia

Score: 1.568


TRÌNH BÀY © anmalkov/Getty Images​

21. Belgium

Score: 1.56


TRÌNH BÀY © PB57photos/Getty Images​

20. Mauritius

Score: 1.548


TRÌNH BÀY © ultramansk/Getty Images​

19. Bhutan

Score: 1.545

TRÌNH BÀY © vasiliki/Getty Images​

17. Hungary

Score: 1.531


TRÌNH BÀY © Horst Gerlach/Getty Images​

17. Germany

Score: 1.531


TRÌNH BÀY © RelaxFoto.de/Getty Images​

16. Norway

Score: 1.519


TRÌNH BÀY © scanrail/Getty Images​

15. Finland

Score: 1.506


TRÌNH BÀY © AleksandarGeorgiev/Getty Images​

14. Sweden

Score: 1.502


TRÌNH BÀY © emicristea/Getty Images
13. Australia
Score: 1.435


TRÌNH BÀY © Mlenny/Getty Images
12. Switzerland
Score: 1.407


TRÌNH BÀY © imshing/Getty Images​

11. Slovenia

Score: 1.396


42/51 TRANG TRÌNH BÀY © Kenneth Wiedemann/Getty Images​

10. Ireland

Score: 1.393


TRÌNH BÀY © Goryu/Getty Images​

9. Japan

Score: 1.391

© Kevin Landwer-Johan/Getty Images​

8. Singapore

Score: 1.382


TRÌNH BÀY © Xantana/Getty Images​

7. Czech Republic

Score: 1.381

TRÌNH BÀY © Björn Alberts/Getty Images​

6. Canada

Score: 1.372


TRÌNH BÀY © SeanPavonePhoto/Getty Images​

5. Denmark

Score: 1.353


TRÌNH BÀY © SeanPavonePhoto/Getty Images​

4. Portugal

Score: 1.318


3. Austria
Score:
1.274


2. New Zealand

Score:
1.192


1. Iceland

Score:
1.096
QUỐC GIA ĐỨNG TOP LÀ: 50. Panama Score: 1.826

Theo Tin tức MSN​
 
Sửa lần cuối:

dinhchungcm

Rìu Chiến Bạc Chấm
Theo mình: VN bị tác động của biến đổi khí hậu; thiên tai, ô nhiễm môi trường biển...và sự tiếp sức của phá rừng, đánh bắt tận diệt....rớt điểm rồi.
Sợ là không có tên trong top 100.
 
Top