40 sản phẩm 'Make in Vietnam' được trao giải chuyển đổi số | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

40 sản phẩm 'Make in Vietnam' được trao giải chuyển đổi số

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
40 sản phẩm, giải pháp công nghệ số tiêu biểu của 27 doanh nghiệp được trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards 2020).

Continue reading...
 


Top