20 năm phủ xanh vùng đất cát rộng lớn ở Nội Mông | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

20 năm phủ xanh vùng đất cát rộng lớn ở Nội Mông

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Những nỗ lực trồng cây và gieo hạt đã biến khu vực đất cát cằn cỗi Hunshandake thành một vùng đất xanh có thể phát triển chăn nuôi.

Continue reading...
 


Top