19000 bài thơ trên Thư quán | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

19000 bài thơ trên Thư quán

malemkhoang

Rìu Chiến
LOGO1c.png

Tập họp các bài thơ trên vnthuquan của nhiều Tác giả, từ những tác phẩm nổi tiếng được nhiều người biết đến, tới những tác phẩm chưa phổ biến rộng rãi; nhưng khi xem qua, chắc hẳn sẽ đi sâu vào lòng người...
Tải về xem tại đây:

Hướng dẫn:
- Sau khi tải về, giải nén, trong thư mục .\tho_vnthuquan tìm tệp index.html;
- Mở tệp index.html bằng trình duyệt web bất kỳ.
- Ảnh chỉ hiện khi có kết nối Internet.

Ghi chú:
- Tải từ vnthuquan bằng công cụ GetTextFromHtml-V1.5.5;
- Hoàn thiện sản phẩm bằng công cụ Dir2HTML5.au3;
- Đóng gói .zip.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:


Top