Chuyện lạ - 19 tướng mặt nữ nhân trong thiên hạ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chuyện lạ 19 tướng mặt nữ nhân trong thiên hạ

minh8280

Búa Gỗ Đôi
Trong khoa nhân tướng học, việc xem tướng mặt đàn bà, xem tướng mặt phụ nữ được căn cứ vào các dấu hiệu theo từng bị trí để đoán biết được tướng diện sang, hèn, sướng, khổ, hung, hiền. Tỷ như mặt léo méo, sắc mặt u ám, tinh thần bạc ác, đục cặn thô lậu, đỏ là tướng diện hà tiện bần bạc. Vậy làm sao để biết thế nào là người phụ nữ trinh thục, hiền lương, cao quý phú túc. Thế nào là cô gái tâm địa độc ác, tai quái, lật lọng. Tính cách và vận mệnh dựa theo các đặc điểm trên mặt được phân giải như nào?

Xưa nay, không ít người luôn coi việc xem tướng là mê tín dị đoan và không có cơ sở. Kết luận này không sai tuy nhiên cũng chưa hoàn toàn chính xác. Qua nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học trên thế giới cũng đã tìm ra không ít mối liên hệ giữa đặc điểm cơ thể với số phận và tương lai của một người.

Xin mời tham khảo Tổng hợp 19 tướng mặt nữ nhân trong thiên hạ.

136493365_1086607405191085_8493799058782701149_o.jpg_nc_cat107ccb2_nc_sidb9115d_nc_ohcztFpUArlXvQAX8JCbQv_nc_htscontent.fhan2-5.jpg

135661237_1086608178524341_3337549279082945626_o.jpg_nc_cat106ccb2_nc_sidb9115d_nc_ohcZPzbn0oUlQIAX_yeKT8_nc_htscontent.fhan2-2.jpg

136137916_1086607335191092_5756326662859705354_o.jpg_nc_cat107ccb2_nc_sidb9115d_nc_ohctXJhytwg9skAX91tzcf_nc_htscontent.fhan2-5.jpg

135628670_1086608048524354_2056409641102597444_o.jpg_nc_cat102ccb2_nc_sidb9115d_nc_ohcC8YgCD_iOPkAX-aB76B_nc_htscontent.fhan2-1.jpg

135206979_1086608135191012_6364645749092990457_o.jpg_nc_cat104ccb2_nc_sidb9115d_nc_ohcXsXLH4yBzYMAX9vrX8u_nc_htscontent.fhan2-6.jpg

137521015_1086607785191047_2306252314617182915_o.jpg_nc_cat105ccb2_nc_sidb9115d_nc_ohcy_0V6dSHiRMAX-x98_T_nc_htscontent.fhan2-4.jpg

136049953_1086607675191058_6908697559612658012_o.jpg_nc_cat104ccb2_nc_sidb9115d_nc_ohcFESNIC5-rVwAX-42RV__nc_htscontent.fhan2-6.jpg

135464575_1086608001857692_7970193259469129382_o.jpg_nc_cat106ccb2_nc_sidb9115d_nc_ohc2AJgcuK6TooAX9ldk4F_nc_htscontent.fhan2-2.jpg

135482833_1086607701857722_404300776380318623_o.jpg_nc_cat109ccb2_nc_sidb9115d_nc_ohcgxEfE0akGOYAX90XUqZ_nc_htscontent.fhan2-5.jpg

135837010_1086607841857708_4364850031250981842_o.jpg_nc_cat101ccb2_nc_sidb9115d_nc_ohcV3QNffWDQJUAX8UAW53_nc_htscontent.fhan2-1.jpg

136376871_1086607768524382_5905197351701508397_o.jpg_nc_cat104ccb2_nc_sidb9115d_nc_ohcjtemXWpOWDgAX8NAVTg_nc_htscontent.fhan2-6.jpg

136452583_1086607695191056_2160522521286408233_o.jpg_nc_cat101ccb2_nc_sidb9115d_nc_ohcuOxBkhjQJtsAX9fXtP4_nc_htscontent.fhan2-1.jpg

136434374_1086607431857749_6771921820293490140_o.jpg_nc_cat105ccb2_nc_sidb9115d_nc_ohc3zf874dkycUAX9-FGNk_nc_htscontent.fhan2-4.jpg

135287781_1086607858524373_3234195841958977925_o.jpg_nc_cat102ccb2_nc_sidb9115d_nc_ohcdrBYiEx6nhEAX8sfrOg_nc_htscontent.fhan2-1.jpg

137281901_1086608078524351_5961362977804546311_o.jpg_nc_cat106ccb2_nc_sidb9115d_nc_ohcpj9CnXxjAMgAX8XyMA8_nc_htscontent.fhan2-2.jpg

137218210_1086607615191064_7952048412095215200_o.jpg_nc_cat104ccb2_nc_sidb9115d_nc_ohc7900nAqEqBMAX-Bnbzu_nc_htscontent.fhan2-6.jpg

137058999_1086607985191027_8618663222529294470_o.jpg_nc_cat108ccb2_nc_sidb9115d_nc_ohcHPc23wRtn7gAX9RgZDu_nc_htscontent.fhan2-3.jpg

135753232_1086607508524408_878424711814809326_o.jpg_nc_cat110ccb2_nc_sidb9115d_nc_ohcUzlHNb7_ZGAAX80Pj8w_nc_htscontent.fhan2-4.jpg

136466066_1086607241857768_8081348615873918181_o.jpg_nc_cat108ccb2_nc_sidb9115d_nc_ohcJeyKzKE2zCgAX9ixIAm_nc_htscontent.fhan2-3.jpgNguồn Nhântuonghoc
 

thuyanbui

Rìu Chiến Bạc
Hình như còn thiếu một gương mặt nữa cho đủ chẳn hai mươi, khuôn mặt sau dao, kéo nữa. Trình độ dao kéo hiện đã đạt đến độ thượng thừa rồi nên sách Nhân tướng học chưa cập nhật kịp nên còn thiếu khuôn mặt 20 phải không chủ thớt.
 
Top