100 lần phóng thành công của tên lửa Falcon | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

100 lần phóng thành công của tên lửa Falcon

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Hôm 24/10, SpaceX chia sẻ video tổng hợp tất cả 100 lần phóng thành công của dòng tên lửa Falcon, bắt đầu với chuyến bay vào tháng 9/2008 của Falcon 1.

Continue reading...
 


Top