03 công cụ thiết kế logo miễn phí (kèm hướng dẫn) - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

03 công cụ thiết kế logo miễn phí (kèm hướng dẫn)

rs_lyly2009

Moderator
Thành viên BQT
Với những công cụ dưới đây, doanh nghiệp hoàn toàn có thể thiết kế logo đẹp, ấn tượng mà không cần tốn chi phí thuê ngoài.

01.MarkMaker
Website: https://emblemmatic.org/markmaker/

02.Logomakr
Website: https://logomakr.com/

03.DesignBold
Website: http://designbold.com/

Nguồn

  1. Video thực hiện bởi RS_Lyly2009
  2. Tham khảo một phần từ WPLift.com/BrandsVietnam.vn
 
Top