tri thức trẻ vì giáo dục | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

tri thức trẻ vì giáo dục

  1. trungnhan0911

    Phần mềm khác Check Knowledge - Phần mềm kiểm tra kiến thức - 1.0.0 (Beta)

    Check Knowledge là chương trình giúp tạo ra các bài kiểm tra tự luận và trắc nghiệm trên máy tính. Giúp cho mọi người có thể tạo các bài kiểm và tự ôn lại kiến thức của mình. Chương trình có thể sử dụng cho các bạn học sinh từ lớp 6 đến 12 (từ lớp 6 trở xuống các bạn có thể tìm dữ liệu trên...
Top