quay video game | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

quay video game

  1. phj4nhpr09xx

    Desktop & Văn phòng Fraps v3.5.9 Build 15586 Pre-Activated - Quay video game chuyên dụng, chụp ảnh màn hình máy tính

    Fraps là công cụ cho phép ghi lại quá trình chơi Game và chụp hình màn hình máy tính. Chương trình hoạt động như một phần mềm và có khả năng phân tích, hiển thị chi tiết tốc độ khung hình trên mỗi giây mà bạn có thể nhận được. Fraps là ứng dụng vừa có...
  2. phj4nhpr09xx

    Desktop & Văn phòng D3DGear v5.00.263 (x86/x64) Full - Quay video màn hình khi chơi game

    D3DGear có khả năng tự động đo tốc độ khung của trò chơi, ứng dụng 3D, đồng thời hiển thị tốc độ khung lên màn hình. Các Video được quay lại được chuyển sang định dạng Video thông dụng để xem lại bằng các trình xem trên Windows. Ngoài ra, chương trình còn cho phép chụp lại các hoạt cảnh trên trò...
Top