microsoft office 2010 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

microsoft office 2010

  1. PST502

    Desktop & Văn phòng (Hàng hiếm) Liên kết tải xuống các bộ Office 2010 RETAIL và các ứng dụng riêng lẻ trong Office 2010 RETAIL

    CREDITS: 1 2 =============SUITE OF PROGRAMS============= Office 2010 Single Image x86 en-US (English - USA) [Single Image include the editions: Home and Student, Home and Business, Professional] X17-75058.exe (new SP1) Office 2010 Single Image x64 en-US (English - USA) [Single...
  2. phj4nhpr09xx

    Desktop & Văn phòng [Tổng hợp] Microsoft Office 2000-2019 - Ứng dụng văn phòng

    Microsoft Office (hoặc đơn giản là Office) là tên của một bộ ứng dụng văn phòng gồm các chương trình, máy chủ, và dịch vụ phát triển bởi Microsoft, được giới thiệu lần đầu bởi Bill Gates ngày 1 tháng 8 năm 1988, tại COMDEX ở Las Vegas. Ban đầu đây là một cụm từ marketing cho một gói ứng dụng...
Top