kindle | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

kindle

  1. C

    Trọn bộ thần đồng đất việt Lê Linh (99 tập) định dạng Mobi

    99 tập Thần Đồng Đất Việt, có vẻ như các tập sau bản thân mình đọc cũng thấy mất chất rồi nên chỉ tổng hợp 99 tập đầu cho dù tới tập 78 là tác giả đã hết vẽ rồi. Bối cảnh các câu chuyện trong Thần đồng đất Việt được lấy từ thời Hậu Lê, nhưng những sự kiện xảy ra trong truyện không trùng lặp với...
Top