hocthue.net | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

hocthue.net

  1. H

    Phần mềm khác chia sẻ phần mềm eviews 6,8 để làm định lượng

    Phần mềm sử dụng để làm luận văn, kinh tế lượng, https://vn-z.vn/threads/quy-dinh-ve-bai-viet-trong-dien-dan.2138/ rất hữu ích được hocthue.net chia sẻ miễn phí cho các bạn. EViews, hay Econometric Views, là gói thống kê được sử dụng cho phân tích kinh tế lượng định kỳ theo chuỗi thời gian. Với...
Top