hinun | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

hinun

  1. Hinun97

    Hỗ Trợ Download Video Trên Lynda.Com Miễn Phí

    Lynda là trang web với hàng ngàn khóa học online miễn phí và có phí. Giá cả của mỗi khóa học cũng khá chua chát nên anh chị em khó lòng mua. Vậy nên mình lập ra box này nhầm tải giúp cho mọi người đem về coi offline. Hỗ trợ các bạn có nhu cầu học tập nâng cao tri thức nhé, chứ không phải lợi...
Top