file mã hóa | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

file mã hóa

  1. hongmieu98

    Hướng dẫn Tổng quan về dòng STOP Ransomware (.STOP, .Puma, .Djvu, .Promo, .Drume...)

    Bài này được viết vào 3/10/19, dựa trên bài viết trên diễn đàn Bleeping Computer https://www.bleepingcomputer.com/forums/t/671473/stop-ransomware-stop-puma-djvu-promo-drume-help-support-topic/ *** Vài lời chia sẻ Trong khoảng vài tháng vừa rồi, mình thấy nhiều bài hỏi về file bị mã hoá chủ yếu...
  2. Gripexlxr

    Hỏi/ Thắc mắc File có đuôi .gero

    Tình hình là máy tính bắt update rồi xong hiện quảng cáo liên tục thế là em restart máy luôn rồi tất cả file zip,rar,docs,pdf bị chuyển thành đuôi .gero không mở lên được có ai giúp em k ạ toàn file quan trọng ???
Top