#eset #nod32_v4 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

#eset #nod32_v4

  1. ntquyetmmo

    Đóng góp: ESET NOD32 bản V4 cho các máy cấu hình thấp

    Hiện tại, forum đang trong quá trình xây dựng và phát triển phiên bản 4.0. Vậy nên mình cũng muốn đóng góp một chút ít, có một số phần mêm đã cũ nhưng vẫn rất hữu dụng, tuy nhiên do ra mắt đã lâu lên rất khó để mọi người có thể tìm kiếm cũng như tải về. Từ nay mình sẽ upload từ từ một số phần...
Top