cap quang viet nam | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

cap quang viet nam

  1. LL Stylish

    Công cụ Internet Những tuyến cáp quang biển kết nối Việt Nam với thế giới

    Chuyện cáp quang biển gặp sự cố giờ đã quá quen thuộc với chúng ta vì tần suất xuất hiện của nó ngày càng nhiều, thời gian sửa chữa kéo dài vài tuần, có khi đến vài tháng chưa xong. Tác động đến kinh tế là điều quá rõ ràng khi nhiều người thậm chí không thể vào được Google, không gửi nhận mail...
Top