3dmax | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

3dmax

  1. phanchi123

    Hướng dẫn và Thảo luận Hướng dẫn dựng mái nhà trong Autocad

    Video chia sẻ cách thực hiện bản vẽ Autocad một mái nhà với các lệnh: Line, Arc, Divide, Offset, Change. Trung tâm tin học Kiến trúc- Đồ họa Hyarch chúc các bạn thực hiện thành công và có những khám phá thú vị với môn Autocad với tính ứng dụng cao trong công việc.
Top